Opiskelun tuki

Lukiossa opiskelija on vastuussa opintojensa etenemisestä ja asioidensa hoitamisesta. Ongelmia ei kuitenkaan tarvitse kantaa yksin, vaan opiskelijan kannattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kääntyä aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan tai rehtorin puoleen.

 

Opinto-ohjaaja
Igor Vukelic
puh. (044) 907 4412
Terveydenhoitaja
Anu Kaunio
puh. (050) 594 7192

 

Koulukuraattori
Tea Kangasniemi
puh. (050) 432 3590
Lukion erityisopettaja
Niina Stedt
puh. (044) 907 4675

 

Lukiopsykologi
Salla Huurinainen
puh. (040) 809 4416