Opiskelun tuki

Lukiossa opiskelija on vastuussa opintojensa etenemisestä ja asioidensa hoitamisesta. Ongelmia ei kuitenkaan tarvitse kantaa yksin, vaan opiskelijan kannattaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kääntyä aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan tai rehtorin puoleen.

 

Opinto-ohjaaja
Igor Vukelic
puh. (044) 907 4412
Terveydenhoitaja
Anu Kaunio
puh. (050) 594 7192

 

Koulukuraattori
Marja-Liisa Matula
puh. (050) 432 3590
Lukion erityisopettaja
Niina Stedt
puh. (044) 907 4675

 

Lukiopsykologi
Salla Huurinainen
puh. (040) 809 4416